Een vraag die wij al herhaaldelijk hebben gekregen is waarom is Stepupzorgradio eigenlijk opgezet. Allereerst als zinvolle dagbesteding voor mensen welke door ziekte, handicap of beperking niet meer deelnemen aan het arbeidsproces uit hun isolement te halen. Want helaas zien we maar al te vaak dat juist deze mensen maar ook senioren die met pensioen zijn geen zinvolle dagbesteding hebben mede doordat veel activiteiten die met name overdag werden georganiseerd in buurthuizen en wekcentra grotendeels zijn wegbezuinigd. Vooral de mensen met een chronische beperking of ziekte gingen veelal toch al niet naar die buurthuizen of wijkcentra toen er nog wel wat werd georganiseerd toen nog niet alles was wegbezuinigd door de gemeente omdat de activiteiten toen op senioren waren gericht die met pensioen waren. Met activiteiten zoals een bingo en meer van dat soort activiteiten echt voor de doelgroep senioren 65+. Met alle respect maar daar gingen zekere jongeren met een ziekte of beperking niet tussen zitten want dat is iets wat ik regelmatig hoorde. Er zijn talloze organisaties welke dagbestedingsprojecten organiseren veelal gericht op een specifieke doelgroep zoals dementerende mensen, mensen met ggz problematiek etc. echter voor deelname hieraan heeft men gewoon een medische indicatie nodig waaruit blijkt dat men inderdaad tot de doelgroep van zo een organisatie behoord en daar schort nu juist het grote probleem heb je niet de juiste indicatie ondanks dat je een medische indicatie hebt dan kom je bij zo een organisatie niet binnen en eigenlijk ook wel logisch te noemen.

Er zijn ook organisaties waar het vrij toegang is dus zonder die indicatie en zeg gewoon eerlijk uit eigen ervaring dat werkt voor geen meter mede daar dit soort organisaties veelal vol zitten met de grootste probleem figuren denk hierbij aan daklozen en verslaafden die daar de deur plat lopen omdat ze warm en droog zitten gratis koffie en thee hebben en vaak nog gratis te eten krijgen omdat ze de kleine bijdrage voor de lunch of warme maaltijd niet eens kunnen opbrengen. Terwijl de mensen met een indicatie wel gewoon hun bijdrage voor de lunch en warme maaltijd moesten bijdragen. Hetgeen ik zelf heb meegemaakt bij zo een organisatie omdat ze eerst alleen met mensen met een indicatie werkt en toen werd er van alles georganiseerd door de bezoekers. Maar op een gegeven moment kreeg de directeur daar de kolder in zijn kop of rook geld en zag de euro tekens in zijn ogen schitteren. En tekende bij de aanbestedingen van de gemeente ook in voor de opvang van verslaafden en daklozen. Mijn inziens totaal belachelijk om mensen met een ziekte beperking of handicap te plaatsen tussen verslaafden daklozen waarvan het overgrote deel ook nog een zware psychische problematiek heeft voortkomede uit hun verslavingsproblematiek Mijn inziens horen die niet bij elkaar.

Mede door de slechte ervaringen die ik zelf heb gehad elders en gelukkig dat Stepupzorg ook in zag dat het totaal anders moet is als onderdeel van het dagbestedinsgsproject Stepupzorgradio opgezet. We hebben gezien dat er een enorme behoefte is naar zinvolle dagbesteding in een veilige omgeving en dit biedt Stepupzorg mede daar er bij het dagactiviteiten centrum alleen maar mensen binnen mogen met een medische indicatie en waarbij mensen met een verslavingsproblematiek geen toegang krijgen. Voor het rado station is dus mede daar onze doelgroep ook senioren 55+ betreft dat deze mensen indien zij dat willen ook binnen het radio team als vrijwilliger actief kunnen en mogen zijn.

Wij hopen op deze manier iedereen die daar interesse en behoefte aan heeft te voorzien van een zinvolle dagbesteding binnen Stepupzorgradio/

stepupzorgradiologo

stepupzorgradiologo