Wie is en wat doet en voor wie is Step Up Zorg!

Step Up Zorg is er voor iedereen die vastloopt in zijn of haar dagelijkse bezigheden. Bianca Meertens en haar team ondersteun mensen die de grip verloren zijn op het gebied van: huisvesting, werken, dagstructuur en opgroeien. Dit doen ze met veel passie en ervaring. Step Up Zorg stabiliseert mensen in de thuissituatie op ambulante wijze. Daarnaast begeleiden  zij waar mogelijk hun cliënten toe naar de arbeidsmarkt, behandeling of dagbesteding.

Step Up Zorg begeleidt mensen op ambulante wijze om grip terug te krijgen op het leven. Er wordt gekeken naar het grotere geheel en er wordt rekening gehouden met de persoon achter de hulpvraag. Hulpvragen als: ‘Help mij zelfstandiger te worden’, ‘Help mij weer mee te laten draaien in de maatschappij’ en ‘Help mij met de grip op leven / wonen weer terug te krijgen’, worden serieus genomen.

Wat doet Step Up Zorg:

  • Ambulante begeleiding op het gebied van: hulp bij wonen, werk, dagbesteding, structuur
  • Dagbesteding in de vorm, lekker buiten zijn met de paarden, creatief binnen, actief en gezamenlijk nuttig bezig zijn.

Voor meer informatie over Step Up Zorg verwijst Step Up Zorg Radio graag door naar de website van Step Up Zorg.