Een vraag die wij kregen van een luisteraar en die wij voor legden aan eindverantwoordelijke voor Stepupzorgradio Ruud Hanegraaf.

Hierover kan ik het volgende zeggen aan een ieder. Stepupzorgradio is geen etherpiraat en wel om de volgende redenen echte etherpiraten bestaan er niet of nauwelijks nog omdat er bijna niemand meer illegaal via de FM band radio uitzendingen maakt. De reden hiervoor is de enorm toren hoge boetes die er aan kleven namelijk te beginnen met €45.000 bij de eerste keer dat ze zender door de opvolger van de RCD uit de lucht wordt gehaald en dit kan oplopen tot €450.000 na een paar keer uit de ether te zijn gehaald door die griezeltjes van wat voorheen de RCD heette want ik haat ze nog tot aan de dag van vandaag en wel om de volgende redenen. Destijds toen ik etherpiraat was midden 70er jaren tot midden jaren 80 was er een enorme behoefte aan leuke en gezellige Nederlandstalige muziek die niet of nauwelijks via de Hilversumse zenders werd gedraaid wat op heel veel verzet stuitte van met name mensen welke de Engelse of welke andere buitenlandse taal niet of nauwelijks beheersen en dus muziek in hun eigen taal het Nederlands of zelfs in streektaal/dialect wilden horen. Denk hierbij aan bejaarden, langdurig en chronisch zieken maar ook mensen met een beperking. Het is natuurlijk schofterig te noemen dat deze mensen wel door middel van belasting te betalen voor het instant houden van de nationale radio zenders deze zenders instant hielden maar eigenlijk niet kunnen en mogen bepalen welke muziek ze willen horen op de radio. Dus als we het over piraten hebben die stelen van de Nederlandse belastingbetaler waren het destijds wel de radio zenders in Hilversum die maling hadden aan een groot deel van haar luisteraars en geen gehoor gaven aan de vraag naar Nederlandstalige muziek en deze steevast weigerden om te draaien. Hier had de RCD destijds tegen moeten optreden door zenders in beslag te nemen en niet bij ons de etherpiraat die alleen maar probeerde gehoor te geven aan de enorme vraag van een bepaalde doelgroep naar Nederlandstalige muziek. Daar had meneer vd Werf en zijn jachthonden van de RCD zich beter mee bezig kunnen houden destijds de Hilversumse zenders het zwijgen opleggen.

Een andere reden volgens Ruud Hanegraaf dat Stepupzorgradio geen ethherpiraat is dat wij en eigenlijk moet ik zeggen stepupzorg waar het radio station een dagbestedingsproject van is betaald keurig netjes auteursrechten aan Buma Stemra en betaald ook aan Senna de rechten om te mogen uitzenden op een legale manier. Dan kan je naar mijn idee niet meer spreken over etherpiraat. Want etherpiraat staat zo en zo voor illegaal uitzenden en dat doen we niet meer en behoeven we gelukkig ook niet meer te doen met de mogelijkheid via internet uitzendingen te maken.

Ruud Hanegraaf zegt ik begrijp de verwarring wel bij de luisteraar omdat er ook internet radio stations zijn die net als wij legaal uitzenden dus alle auteursrechten alsmede de uitzendrechten betalen zich toch etherpiraat noemen. Het is natuurlijk de keuze van het radio station zelf en ik begrijp ook hun beweegreden wel want velen zijn net als ik zelf voortgekomen uit het etherpiraat zijn met dien verstande dat veel van deze stations tot voor kort nog etherpiraat waren tot dat de wet zo streng werd met die hoge boetes dat men toch er voor koos om via legale wijze dus via internet uit te zenden terwijl ik bijna 40 jaar niet meer actief ben geweest als etherpiraat maar daarom niet met minder enthousiasme weer bezig ben met radio uitzendingen samen te stellen en uit te zenden samen met het team van Stepupzorgradio.

Op de vraag hoe of dat hij Stepupzorgradio dan zal willen omschrijven zegt hij: Ik zal Stepupzorgradio liever vrije radio noemen een term die in Nederland niet of nauwelijks bekend is maar in Vlaanderen des te meer en wat eigenlijk neerkomt op een buurtradio met die verstande dat wij door internet over de gehele wereld te beluisteren zijn wat ook wel weer zijn voordeel heeft omdat nu ook vrienden en kennissen van mij o.a. In Tunesié en Duitsland ook naar de radio uitzending kunnen luisteren al we wel gewoon in het Nederlands uitzenden zo af en toe doe ik wel in het Arabisch de groeten aan ze via de radio maar voor de rest is Nederlands de voertaal bij Stepupzorgradio. Eigenlijk zijn we een vrije radio voor een bepaalde doelgroep namelijk mensen die afhankelijk zijn van zorg of die werkzaam zijn binnen de zorg dat is voor ons de voornaamste doelgroep dat daarnaast ook nog andere mensen naar ons luisteren is mooi mee genomen.  Daarnaast is ons doel om mensen welke afhankelijk zijn van zorg en op zoek zijn naar een zinvolle dagbesteding de mogelijkheid te bieden om bezig te zijn met het samenstellen van radio uitzendingen en het presenteren hier van tijdens onze uitzending waarbij wij ons ook richten op senioren 55+ welke opzoek zijn naar een leuke en zinvolle dagbesteding.

internet radio

internet radio