Hoe is Step Up Zorg Radio ontstaan

Step Up Zorg Radio is ontstaan nadat Ruud Hanegraaf was stukgelopen op de enorme tegenwerking van zowel de besluiteloze directeur zonder visie voor de toekomst van een ander dagactiviteiten centrum welke ook nog eens zwaar gesubsidieerd wordt door de gemeente alsmede het overal tegen aantrappen van een aantal bezoekers die zelf totaal nergens in geïnteresseerd zijn laat staan dat ze zich druk maken om activiteiten binnen het dag activiteiten centrum op te zetten. Maar dat heb je als je een directeur hebt die alles cliënt gestuurd wil hebben en al meer dan 10 jaar dat hij daar nu de scepter zwaait nog steeds niet wil inzien dat dit een falend beleid is en totaal niet werkt ook niet voor de toekomst.

Ik moet zeggen de plannen voor het opzetten van een web radio station ontstonden september 2019 toen ik benaderd werd door een bezoeker van het dag activiteiten centrum waar ik destijds kwam welke met de vraag kwam hoe of ik er over dacht om een web radio station te gaan beginnen om zo meer publiek voor het dag activiteiten centrum binnen te halen. Ik heb eerst naar zijn plannen geluisterd en die klonken  wel aardig en ik zei werk het maar uit en ga maar met die directeur praten en overleggen. Hetgeen hij dan ook heeft gedaan en al snel kwam hij tot de conclusie dat er niet te praten viel met deze directeur omdat hij besluiteloos was en geen enkele visie voor de toekomst had en werd het aldaar niets. Eind 2019 kwam deze bezoeker met de mededeling dat hij een andere locatie had gevonden namelijk bij Worm in Rotterdam. Deze man deed mij en destijds ook iemand anders die mee zou doen aan het radioproject geloven dat we op een locatie terecht kwamen waar zelfs John de Mol jaloers om zou worden zoals hij ons deed geloven ongeveer. Want Worm was al 25 jaar actief op het gebied van beeld en geluid. Dus mag je mede daar ik ze destijds niet kende en aan de hand van wat mij verteld werd verwachten dat je in een professionele omgeving terecht kwam. Alles behalve dat toen ik in januari 2020 voor het eerst binnen stapte bij Worm. Allereerst kwam ik in een ruimte terecht waarvan ik meteen al zei als ik met mijn handicap slecht ter been van als ik hier moet zitten dan moet eerst die varkensstal uitgemest worden want zo ga ik er niet zitten met het risico dat ik over de rotzooi struikel en dan ben ik verder van huis. Er werd beloofd dat de boel opgeruimd zou worden en men was er aan begonnen en de keer er op was alles opgeruimd echter toen stuitte ik tegen een ander probleem namelijk toen ik daar zat te vergaderen dat er in eens een stuk steen uit de muur kwam zetten en precies op de apparatuur viel gelukkig niet op mijn hoofd en meteen zei ik leuk en aardig maar bel me maar effe als de muur is opgeknapt en ik hier veilig kan zitten want zolang het niet veilig is ga ik hier niet zitten uitzenden. De Corona uitbraak in Nederland gooide de heleboel overhoop want we mochten door regering en RIVM opgelegde regelgeving niet meer bij Worm naar binnen. Tot  begin mei 2020 ik gebeld werd door die persoon met de mededeling dat we de volgende dag van start zouden gaan en daar kwam die tegen de avond mee aanzetten. Ik zei leuk maar zullen we niet effe een of twee weken later van start gaan want ik heb nog geen programma klaar liggen want had niet verwacht dat we al van start zouden gaan door die strenge corona maatregelen. Nee we moesten van start de volgende dag want we gingen samen werken met diverse andere web radio stations over de wereld onder de naam Global Lockdown Radio. Waarschijnlijk ook weer een van de vele fantasieën uit de droomwereld waarin deze persoon leeft want ik heb in de korte periode dat ik daar gedraaid heb nog nooit iemand gehoord of gezien van een ander web radio station waar dan ook ter wereld waarmee we zouden samen werken onder de naam Global Lockdown Radio. Daarbij kwam ook nog eens dat we van start gingen in een geheel andere ruimte dan dat gepland was en deze ruimte was totaal niet geschikt voor radio uitzendingen. Tot overmaat van ramp moesten we daar na 1 week ook al weer weg en kwamen in een nog slechtere ruimte te zitten namelijk in een trappengat pal naast een trap waar steeds mensen overheen renden die ook nog eens liepen te gillen en te blèren ook tijdens de live radio uitzendingen niet echt bevorderlijk met daarbij ook nog eens het probleem dat we ons niet aan de corona regel van 1.5 meter afstand destijds konden houden waardoor als eerste al iemand anders er mee stopte en kort er na had ik het ook wel bekeken daar want het was zo dat we vaker geen uitzending hadden dan wel in die tijd omdat de streaming gewoon niet werkte vrij amateuristisch te noemen.

Ik heb toen voorgesteld aan die andere persoon waarmee ik samen werkte en die er ook mee was gestopt bij Worm om te proberen een gesprek te krijgen met de directeur van het dag activiteiten centrum. Dat gesprek hebben we gehad ergens begin juni 2020 ruim 2.5 uur zitten vergaderen en uitleg gegeven van de plan van aanpak en ook nog eens gevraagd of dat hij dingen veranderd wilde hebben of aangevuld wilde hebben of dat er zaken waren die niet geheel duidelijk waren. En zijn antwoord was werk het maar verder uit en kom maar met een kosten plaatje van de opstart kosten en de jaarlijks terug kerende kosten om het web radio station de kunnen doen laten draaien. Al na 2 dagen had hij een kostenoverzicht per email ontvangen van mij en volgens mij moesten ze hem aan de beademing leggen omdat die zich rot was geschrokken van opstart kosten van circa 1200 euro wat gewoon een lachertje is gezien er ook nog een 2e hands computer en externe grote harddisk van een paar terra byte bijzat alsmede de kosten voor Buma Stemra. Vervolgens hield hij ons steeds aan het lijntje omdat die niet wist wat die precies wilde omdat die besluiteloos is en geen visie voor de toekomst heeft en daarbij zijn oren ook nog eens liet hangen naar 2 dwazen die totaal niets toevoegen voor zijn dag bestedingsproject en al helemaal niet geïnteresseerd waren dat er iets zinnigs gebeurde en er zinvolle dagbesteding zou plaatsvinden. Waarbij ook nog eens het idee ontstond dat als iemand even zin had om 10 minuten radio te maken dat deze zo maar even achter de apparatuur kon gaan zitten en aan alle knoppen kon gaan draaien om vervolgens omdat men het toch niet zo interessant vond de studio weer verliet waarna ik dan paar uur bezig ben om de boel weer helemaal goed te zetten zodat de radio uitzending voor een ieder aan te horen is omdat er aan alle knoppen is gedraaid op het mengpaneel en waarschijnlijk ook de setting van de software zijn veranderd daar zat ik dus niet op te wachten. Uit eindelijk heeft de besluiteloze directeur zonder visie voor de toekomst op 24 augustus 2020 medegedeeld dat hij toch maar van het radio project af zag mede onder druk van een aantal bezoekers van het dag activiteiten die zelf niks toevoegen en ook aan niks deelnemen. Achteraf bekeken ben ik blij dat het daar niet is doorgegaan want zeker daar had het gewoon een groot fiasco geworden omdat het gros van de bezoekers aldaar wegens psychische problematiek voortkomende uit verslavingsproblematiek niet eens in staat is om iets met radio te doen omdat ze niet eens hun afspraken kunnen nakomen omdat ze vaker hebben dat hun hoofd er niet naar staat en dan maar niet komen opdagen en dat kan gewoon niet bij een radio station. De luisteraar wacht op je en verwacht een programma te horen.

Contact met Bianca Meertens van Step Up Zorg

Al reeds op 3 juli 2020 mede door de besluiteloze directeur zonder visie voor de toekomst die geen duidelijkheid bood en geen zinvolle dagbesteding aan mij kon bieden en daarbij de ambulante begeleiding van de stichting waar ik toen zat heb ik Bianca Meertens van Step Up Zorg benaderd omdat ik wilde overstappen omdat ik een zinvolle dagbesteding wilde en daarbij ook een goede ambulante begeleiding. Echter ik liep tegen een probleem aan namelijk die van dat mij zorg in natura van de gemeente Rotterdam omgezet moest worden naar PGB. De gemeente Rotterdam alsmede de stichting waar ik destijds zat hebben letterlijk niks voor me gedaan laat ik daar gewoon heel duidelijk over zijn. Het was dat ik helemaal klaar was met die stichting en die puinhoop daar en dat draaide uit of een hevig conflict waarover ik verder niet ga uitweiden. Uit eindelijk is die PGB er toch gekomen mede ook door hulp van Bianca Meertens maar het heeft tot oktober 2020 geduurd voor het PGB rond was. 

Per mei 2021 dag activiteiten centrum van Step Up Zorg in Rotterdam

Bianca Meertens wist van het radio project af en wist ook van het mislukken en stuklopen van de gesprekken bij die stichting met de besluiteloze directeur zonder visie voor de toekomst mede daar ze zelf destijds ook bij de gesprekken is geweest van de persoon die mij benaderd had voor het radio project en die destijds al aangaf dat er met die directeur niet te praten viel en dat hij steeds op gemaakte afspraken terug kwam en dan weer dingen veranderd wilde hebben het geen ik zelf ook heb ervaren dat de man niet weet wat die wil en het dus totaal onmogelijk is om met zo iemand te vergaderen laat staan serieus te nemen als gesprekspartner. Ze zei dat we samen zouden gaan kijken naar een geschikte ruimte voor een dag activiteiten centrum. En uiteindelijk mei 2021 is die gevonden een hele mooie locatie in het centrum van Rotterdam.

De bedoeling was dat de andere persoon waarmee ik van het begin bezig ben geweest om het radio station op te zetten iets te veel eisen ging stellen en daarbij zijn afspraken niet na kwam en uiteindelijk heeft Bianca Meertens de knoop doorgehakt en gezegd dat het voor hem over was. Inmiddels heb ik 2 mensen die mij helpen met name met technische zaken zoals aansluiten van apparatuur en zo omdat ik door mijn medische situatie niet meer allemaal alleen kan. Vanaf 1 juni 2021 zijn we de boel gaan inrichten en aansluiten en per 1 juli 2021 hebben we een maand proef gedraaid en per 1 augustus 2021 zijn we helemaal officieel en legaal te beluisteren 24/7 mede ook omdat we alle rechten voor Buma Stemra betalen.

Inmiddels heb ik ook de sleutel van het pand zodat ik alle dagen van de week naar de radio studio kan en daarbij ben ik ook benoemd tot eindverantwoordelijke voor het radio station. En ben ik druk op zoek naar andere serieuze mensen die het leuk vinden om iets met web radio te doen zoals programma samentstellen, presenteren en uitzenden en binnenkort verwacht ik een of meerdere mensen te mogen toevoegen aan de lijst van DJ’s.

Mijn dank gaat uit naar Bianca Meertens en Nel de Kruyk voor het vertrouwen in mij en het radio project want zij gelooft in mij en daar kan besluiteloze directeur zonder visie voor de toekomst een voorbeeld aannemen want wat hem in 10 jaar nog niet is gelukt namelijk een zinvolle dagbesteding bieden is deze 2 dames wel gelukt omdat ze niet bang zijn om te investeren in iets goed en dat ook nog eens zonder subsidie vanuit de gemeente Rotterdam en dat allemaal binnen een half jaar. Zij zij nu zo slim of ligt het aan het falende beleid van de besluiteloze directeur zonder visie voor de toekomst U zegt het maar.

Step Up Zorg Radio

Step Up Zorg Radio